Daty kursów

Program kursów został ułożony w taki sposób, aby uczniowie mogli rozpocząć naukę w dowolny poniedziałek podczas całego roku, z wyjątkiem osób całkowicie początkujących (poziom 1) – te osoby mogą rozpocząć kurs jedynie w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, zgodnie z poniższą tabelą.

Miesiąc   dd/mm/yyyy
Styczeń rozpoczêcie 08/01/2018
Luty rozpoczêcie 05/02/2018
Marzec rozpoczêcie 05/03/2018
Kwiecień rozpoczêcie * 02/04/2018
Maj rozpoczêcie 07/05/2018
Czerwiec rozpoczêcie 04/06/2018
Lipiec rozpoczêcie 02/07/2018
Sierpień rozpoczêcie * 30/07/2018
Wrzesień rozpoczêcie 03/09/2018
Październik rozpoczêcie * 01/10/2018
ListoPad rozpoczêcie 05/11/2018
Grudzień rozpoczêcie 03/12/2018

NATIONAL HOLIDAYS

Marzec

2018

30

Kwiecień

2018

23

Maj

2018

1

Czerwiec

2018

12

Sierpień

2018

15

Październik

2018

12

ListoPad

2018

1

Grudzień

2018

6