KURS F.

Kurs jezyka hiszpanskiego i turystyki

Liczba uczniów: Maksimum 10
Poziomy: 3-10
Rozpoczęcie: Wszystkie poniedziałki każdego miesiąca
Liczba godzin dziennie: 5
Liczba godzin tygodniowo: 25
Plan zajęć: Od poniedziałku do piątku od 9.00 do 14.00 lub 13.00 do 18.00 *

1. i 2. godzina: Gramatyka (Kurs A)

3. i 4. godzina: Konwersacje (Kurs A)

5. godzina:

  • Geografia fizyczna, polityczna i społeczna Hiszpanii

  • Zasoby turystyczne: naturalne i kulturowe

  • Wpływ turystyki na Hiszpanię

CENY 2018

F. Język Hiszpański i Turystyka
Weeksodziny
250430
375600
4100776
82001.392

* Plan zajęć każdego ucznia wyznacza Szkoła.