Warunki Ogólne

Kursy hiszpańskiego Colegio Delibes
Blogger
Check your spanish level online for free

WARUNKI OGÓLNE

 1. Minimalny wiek naszych uczniów to 15 lat.
 2. Nie ma opłaty rekrutacyjnej.
 3. Aby zarezerwować miejsce na jednym z kursów w Colegio Delibes, wyślij pocztą, faxem lub e-mailem formularz zgłoszeniowy na poniższy adres:

  COLEGIO DELIBES
  Avda. de Italia, 21
  E-37007 Salamanca, (SPAIN)
  Tel. +34 923 120 460
  Fax. +34 923 120 489
  E-mail: delibes@colegiodelibes.com
  Web: http://www.colegiodelibes.com

Oprócz karty zgłoszeniowej, należy także wysłać potwierdzenie wpłaty 150 Euro jako zaliczki. Kwota ta później zostanie odliczona od całkowitej ceny kursu. W wypadku odwołania rezerwacji, zaliczka zostanie zwrócona JEDYNIE jeżeli zostaniemy o tym poinformowani listownie nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Opłata może być realizowana w poniższych formach:

 
· Karta kredytowa
· Czeki podróżne
· Przekaz pocztowy w Euro bezpośrednio do Colegio Delibes.
· Przelew bankowy na nasze konto:
  IBAN: ES20 2100-1263-20- 0200110331
  SWIFT: CAIX ES BB
  Adress: “ La Caixa” calle Zamora, n.º 49, 37002 Salamanca (Spain).

 

Aby uniknąć prowizji bankowych zalecamy dokonywanie opłat poprzez przekaz pocztowy lub poprzez czeki podróżne bezpośrednio w Szkole. Jest BARDZO WAŻNE, aby imię i nazwisko ucznia były napisane wyraźnie.

 1. Całkowita opłata za kurs winna być uiszczona w sekretariacie szkoły podczas trzech pierwszych dni od przyjazdu. Istnieje również możliwość opłacenia całego kursu z góry – patrz punkt 4. Po rozpoczęciu kursu/zakwaterowania nie istnieje możliwość zwrotu zapłaconej kwoty, ani jakiejkolwiek jej części.
 2. COLEGIO DELIBES zastrzega sobie prawo anulowania kursu, jeśli opłata nie zostanie dokonana w żaden z wyżej wymienionych sposobów; a także w przypadkach, gdy uczeń nie stosuje się do regulaminu szkoły lub zachowuje się niewłaściwie w czasie jakiejkolwiek lekcji lub zajęć pozaszkolnych.
 3. Szkoła nie pobiera żadnej prowizji za zorganizowanie zakwaterowania.
 4. Ci uczniowie, którzy życzą sobie zamieszkać z rodzinami, w mieszkaniu lub w akademiku, nie potrzebują przywozić własnej pościeli. Jednakże powinni przywieźć własne ręczniki.
 5. Cena kursu zawiera wszystkie materiały lekcyjne, jak i te zajęcia, które nie wymagają opłat.
 6. Lekcje:

  All classes start on Monday and finish on Friday.
  You will have classes either in the morning from 9:00 to 13:00/14:00 hours or in the afternoon from 13:00/14:00 to 18:00 hours.
  This will be communicated to you on the first day of your course.

  National Holidays 2017: April 14th, May 1st, June 12th, August 15th, September 8th, October 12th, November 1st, December 6th and 8th.

  Local Holidays 2017: April 24th, June 12th and September 8th.

  National Holidays 2018: March 30th, April 23rd, May 1st, June 12th, August 15th, October 12th, November 1st, December 6th.

  Local Holidays 2018: Will be communicated when officially published

  There will be no classes on National and Local Holidays.

  Level test during the summer season will take place on the first Monday of
  the month, so there will be no lessons on Monday, July 2nd 2018

  W szczycie sezonu zajęcia mogą odbywać się w różnych oddziałach szkoły.

 7. Egzamin na otrzymanie dyplomu Colegio Delibes ma miejsce JEDYNIE w ostatni czwartek każdego miesiąca. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu, otrzyma certyfikat z krótkim opisem i liczbą godzin kursu. Oczekuje się, że uczeń bierze udział w zajęciach codziennie, bez nieuzasadnionych nieobecności.
 8. Usługi zapewniane przez Colegio Delibes uregulowane są przez wyżej wymienione warunki ogólne. Stanowią one dopełnienie do warunków uregulowanych w prawodawstwie cywilnym dotyczącym praw konsumenta, w szczególności w Dekrecie 13/2005 Junty Castilla y León i w Dekrecie 11/98 Junty Castilla y León o ochronie praw konsumenta i użytkownika.

Copyright 2003-2017

Colegio Delibes

Design, SEO and programming:

IKAD Multimedia, S.L.

Kursy hiszpanskiego w Hiszpania Colegio Delibes

Adres pocztowy: Avenida de Italia, 21. 37007. Salamanca (Spain)

Tel: +34 923 120 460

Fax: +34 923 120 489

Email: delibes@colegiodelibes.com