WARUNKI OGÓLNE

 1. Minimalny wiek naszych uczniów to 14 lat.
 2. Nie ma opłaty rekrutacyjnej.
 3. Aby zarezerwować miejsce na jednym z kursów w Colegio Delibes, wyślij pocztą, faxem lub e-mailem formularz zgłoszeniowy na poniższy adres:

  COLEGIO DELIBES
  Plaza Julián Sánchez "El Charro", 1
  37005 Salamanca, (SPAIN)
  Tel. +34 923 120 460
  Fax. +34 923 120 489
  E-mail: delibes@colegiodelibes.com
  Web: http://www.colegiodelibes.com

Oprócz karty zgłoszeniowej, należy także wysłać potwierdzenie wpłaty 200 Euro jako zaliczki. Kwota ta później zostanie odliczona od całkowitej ceny kursu. W wypadku odwołania rezerwacji, zaliczka zostanie zwrócona JEDYNIE jeżeli zostaniemy o tym poinformowani listownie nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Opłata może być realizowana w poniższych formach:

 
· Karta kredytowa
· Czeki podróżne
· Przekaz pocztowy w Euro bezpośrednio do Colegio Delibes.
· Przelew bankowy na nasze konto:
  IBAN: ES20 2100-1263-20- 0200110331
  SWIFT: CAIX ES BB
  Adress: “ La Caixa” calle Zamora, n.º 49, 37002 Salamanca (Spain).

 

Aby uniknąć prowizji bankowych zalecamy dokonywanie opłat poprzez przekaz pocztowy lub poprzez czeki podróżne bezpośrednio w Szkole. Jest BARDZO WAŻNE, aby imię i nazwisko ucznia były napisane wyraźnie.

 1. Całkowita opłata za kurs winna być uiszczona w sekretariacie szkoły podczas trzech pierwszych dni od przyjazdu. Istnieje również możliwość opłacenia całego kursu z góry – patrz punkt 4. Po rozpoczęciu kursu/zakwaterowania nie istnieje możliwość zwrotu zapłaconej kwoty, ani jakiejkolwiek jej części.
 2. COLEGIO DELIBES zastrzega sobie prawo anulowania kursu, jeśli opłata nie zostanie dokonana w żaden z wyżej wymienionych sposobów; a także w przypadkach, gdy uczeń nie stosuje się do regulaminu szkoły lub zachowuje się niewłaściwie w czasie jakiejkolwiek lekcji lub zajęć pozaszkolnych.
 3. Szkoła nie pobiera żadnej prowizji za zorganizowanie zakwaterowania.
 4. Ci uczniowie, którzy życzą sobie zamieszkać z rodzinami, w mieszkaniu lub w akademiku, nie potrzebują przywozić własnej pościeli. Jednakże powinni przywieźć własne ręczniki.
 5. Cena kursu zawiera wszystkie materiały lekcyjne, jak i te zajęcia, które nie wymagają opłat.
 6. Lekcje:

  Wakacje 2024:

  Narodowe
  January, 1st, January, 6th, March, 29th, March, 31th, May, 1st, August, 15th, October, 12th, November, 1st, December, 6th, December, 8th, December, 25th,
  Lokalne
  April, 23th, June, 13th, September, 9th,

  W szczycie sezonu zajęcia mogą odbywać się w różnych oddziałach szkoły.

 7. Egzamin na otrzymanie dyplomu Colegio Delibes ma miejsce JEDYNIE w ostatni czwartek każdego miesiąca. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu, otrzyma certyfikat z krótkim opisem i liczbą godzin kursu. Oczekuje się, że uczeń bierze udział w zajęciach codziennie, bez nieuzasadnionych nieobecności.
 8. Usługi zapewniane przez Colegio Delibes uregulowane są przez wyżej wymienione warunki ogólne. Stanowią one dopełnienie do warunków uregulowanych w prawodawstwie cywilnym dotyczącym praw konsumenta, w szczególności w Dekrecie 13/2005 Junty Castilla y León i w Dekrecie 11/98 Junty Castilla y León o ochronie praw konsumenta i użytkownika.