KURS I.

Przygotowanie do D.E.L.E.

Liczba uczniów: Maksimum 12
Poziomy: B1-C2
Rozpoczęcie: Luty i wrzesień
Liczba godzin dziennie: 4
Liczba godzin tygodniowo: 20
Plan zajęć: Od poniedziałku do piątku od 09.00 do 13.00 lub od 14.00 do 18.00 **

Colegio Delibes oferuje specjalne kursy przygotowawcze do egzaminów:

- D.E.L.E. Básico (Intermedio)

- D.E.L.E. Superior

Co roku rozpoczynamy kursy przygotowawcze do tych egzaminów na początku lutego oraz na początku września.

Podczas dwóch pierwszych godzin analizuje się zagadnienia gramatyczne, teoretyczne i praktyczne języka. Kolejne dwie godziny poświęca się temu, co specyficzne dla egzaminu: rozumienie, słuchanie nagrań, rozmowy indywidualne, praktyczne ćwiczenia w pisaniu, wypracowania, ćwiczenia na słownictwo techniczne...

W czasie zajęć, wspólnie z nauczycielem, rozwiązuje się egzaminy z poprzednich lat, jak również ćwiczy się rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustną - to wszystko, aby na bieżąco kontrolować rozwój ucznia.

D.E.L.E. (Diploma de Espańol como Lengua Extranjera - dyplom ze znajomości hiszpańskiego jako języka obcego) to jedyny dyplom z ważnością oficjalnie zatwierdzoną przez Hiszpanie. Egzamin ten można zdawać w Hiszpanii lub Instytutach Cervantesa i ambasadach Hiszpanii na całym świecie. Sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy w roku: w połowie maja i w połowie listopada, dotyczy to zarówno egzaminu Básico, jak i Superior.

** Plan zajęć każdego ucznia wyznacza Szkoła.

Uczniowie na poziomie niższym niż Intermedio (poziom 3) przed rozpoczęciem kursu potrzebują dodatkowego przygotowania, aby zagwarantować sobie sukces na egzaminie.

Dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach powodują usunięcie ucznia z kursu D.E.L.E. i przeniesienie na kurs standardowy.

D.E.L.E EXAM DATES:

CENY 2023

I. Przygotowanie do D.E.L.E.
Weeksodziny
81601.265
122401.805
163202.200