Intensywny kurs języka hiszpańskiego i literatury

 
 
KURS C.

Intensywny kurs jezyka hiszpanskiego i literatury

Liczba uczniów: Maksimum 12
Poziomy: B1-C2
Rozpoczęcie: Wszystkie poniedziałki każdego miesiąca
Liczba godzin dziennie: 5
Liczba godzin tygodniowo: 25
Plan zajęć: Od poniedziałku do piątku od 9.00 do 14.00 lub 13.00 do 18.00 *

1. i 2. godzina: Gramatyka (Kurs A)

3. i 4. godzina: Konwersacje (Kurs A)

5. godzina: bada się stulecia i style o największym znaczeniu dla literatury hiszpańskiej, najwybitniejszych autorów i ich dzieła. Analizuje się prozę i poezję, poleca lektury, a także uprawia krytykę literacką, zarówno na poziomie stylistycznym, jak i semantycznym.

CENY 2024

C. Język Hiszpański i Literatura
Weeksodziny
125290
250520
375730
4100935
82001.685

* Plan zajęć każdego ucznia wyznacza Szkoła.