Daty kursów

Program kursów został ułożony w taki sposób, aby uczniowie mogli rozpocząć naukę w dowolny poniedziałek podczas całego roku, z wyjątkiem osób całkowicie początkujących (poziom 1) – te osoby mogą rozpocząć kurs jedynie w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, zgodnie z poniższą tabelą.

Miesiąc   dd/mm/yyyy
Styczeń rozpoczêcie 07/01/2020
Luty rozpoczêcie 03/02/2020
Marzec rozpoczêcie * 02/03/2020
Kwiecień rozpoczêcie 06/04/2020
Maj rozpoczêcie 04/05/2020
Czerwiec rozpoczêcie 01/06/2020
Lipiec rozpoczêcie 06/07/2020
Sierpień rozpoczêcie * 03/08/2020
Wrzesień rozpoczêcie 07/09/2020
Październik rozpoczêcie 05/10/2020
ListoPad rozpoczêcie * 03/11/2020
Grudzień rozpoczêcie 30/11/2020

NATIONAL HOLIDAYS

Styczeń

2020

6

Kwiecień

2020

10

Maj

2020

1

ListoPad

2020

2

Grudzień

2020

7

Grudzień

2020

8

Wakacje lokalne

Kwiecień

2020

23

Czerwiec

2020

12

Wrzesień

2020

8