Daty kursów

Program kursów został ułożony w taki sposób, aby uczniowie mogli rozpocząć naukę w dowolny poniedziałek podczas całego roku, z wyjątkiem osób całkowicie początkujących (poziom 1) – te osoby mogą rozpocząć kurs jedynie w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, zgodnie z poniższą tabelą.

Miesiąc   dd/mm/yyyy
Styczeń rozpoczêcie 04/01/2021
Luty rozpoczêcie 01/02/2021
Marzec rozpoczêcie 01/03/2021
Kwiecień rozpoczêcie 05/04/2021
Maj rozpoczêcie * 03/05/2021
Czerwiec rozpoczêcie 07/06/2021
Lipiec rozpoczêcie 05/07/2021
Sierpień rozpoczêcie * 02/08/2021
Wrzesień rozpoczêcie 06/09/2021
Październik rozpoczêcie 04/10/2021
ListoPad rozpoczêcie 02/11/2021
Grudzień rozpoczêcie 29/11/2021

NATIONAL HOLIDAYS

Kwiecień

2021

2

Maj

2021

1

Sierpień

2021

15

Październik

2021

12

ListoPad

2021

1

Grudzień

2021

6

Grudzień

2021

8

Wakacje lokalne

Kwiecień

2021

23