Daty kursów

Program kursów został ułożony w taki sposób, aby uczniowie mogli rozpocząć naukę w dowolny poniedziałek podczas całego roku, z wyjątkiem osób całkowicie początkujących (poziom 1) – te osoby mogą rozpocząć kurs jedynie w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, zgodnie z poniższą tabelą.

Miesiąc   dd/mm/yyyy
Styczeń rozpoczêcie 09/01/2023
Luty rozpoczêcie 06/02/2023
Marzec rozpoczêcie 06/03/2023
Kwiecień rozpoczêcie 03/04/2023
Maj rozpoczêcie * 02/05/2023
Czerwiec rozpoczêcie 05/06/2023
Lipiec rozpoczêcie * 03/07/2023
Sierpień rozpoczêcie 07/08/2023
Wrzesień rozpoczêcie 04/09/2023
Październik rozpoczêcie * 02/10/2023
ListoPad rozpoczêcie 06/11/2023
Grudzień rozpoczêcie 04/12/2023

NATIONAL HOLIDAYS

Kwiecień

2023

7

Maj

2023

1

Sierpień

2023

15

Październik

2023

12

ListoPad

2023

1

Grudzień

2023

6

Grudzień

2023

8

Wakacje lokalne

Czerwiec

2023

12

Wrzesień

2023

8