Daty kursów

Program kursów został ułożony w taki sposób, aby uczniowie mogli rozpocząć naukę w dowolny poniedziałek podczas całego roku, z wyjątkiem osób całkowicie początkujących (poziom 1) – te osoby mogą rozpocząć kurs jedynie w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, zgodnie z poniższą tabelą.

Miesiąc   dd/mm/yyyy
Styczeń rozpoczêcie 04/01/2016
Luty rozpoczêcie * 01/02/2016
Marzec rozpoczêcie 07/03/2016
Kwiecień rozpoczêcie 04/04/2016
Maj rozpoczêcie * 02/05/2016
Czerwiec rozpoczêcie 06/06/2016
Lipiec rozpoczêcie 04/07/2016
Sierpień rozpoczêcie * 01/08/2016
Wrzesień rozpoczêcie 05/09/2016
Październik rozpoczêcie * 03/10/2016
ListoPad rozpoczêcie 07/11/2016
Grudzień rozpoczêcie 05/12/2016

NATIONAL HOLIDAYS

Styczeń

2016

1

Styczeń

2016

6

Marzec

2016

25

Sierpień

2016

15

Październik

2016

12

ListoPad

2016

1

Grudzień

2016

6

Grudzień

2016

8