Daty kursów

Program kursów został ułożony w taki sposób, aby uczniowie mogli rozpocząć naukę w dowolny poniedziałek podczas całego roku, z wyjątkiem osób całkowicie początkujących (poziom 1) – te osoby mogą rozpocząć kurs jedynie w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, zgodnie z poniższą tabelą.

Miesiąc   dd/mm/yyyy
Styczeń rozpoczêcie 08/01/2019
Luty rozpoczêcie 04/02/2019
Marzec rozpoczêcie 04/03/2019
Kwiecień rozpoczêcie * 01/04/2019
Maj rozpoczêcie 06/05/2019
Czerwiec rozpoczêcie 03/06/2019
Lipiec rozpoczêcie * 01/07/2019
Sierpień rozpoczêcie 05/08/2019
Wrzesień rozpoczêcie * 02/09/2019
Październik rozpoczêcie 07/10/2019
ListoPad rozpoczêcie 04/11/2019
Grudzień rozpoczêcie 02/12/2019

NATIONAL HOLIDAYS

Styczeń

2019

7

Kwiecień

2019

19

Maj

2019

1

Sierpień

2019

15

Październik

2019

1

Grudzień

2019

6

Grudzień

2019

9