Daty kursów

Program kursów został ułożony w taki sposób, aby uczniowie mogli rozpocząć naukę w dowolny poniedziałek podczas całego roku, z wyjątkiem osób całkowicie początkujących (poziom 1) – te osoby mogą rozpocząć kurs jedynie w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, zgodnie z poniższą tabelą.

Miesiąc   dd/mm/yyyy
Styczeń rozpoczêcie * 03/01/2022
Luty rozpoczêcie 07/02/2022
Marzec rozpoczêcie 07/03/2022
Kwiecień rozpoczêcie 04/04/2022
Maj rozpoczêcie * 03/05/2022
Czerwiec rozpoczêcie 06/06/2022
Lipiec rozpoczêcie 04/07/2022
Sierpień rozpoczêcie * 01/08/2022
Wrzesień rozpoczêcie 05/09/2022
Październik rozpoczêcie * 03/10/2022
ListoPad rozpoczêcie 07/11/2022
Grudzień rozpoczêcie 05/12/2022

NATIONAL HOLIDAYS

Kwiecień

2022

15

Maj

2022

2

Sierpień

2022

15

Październik

2022

12

ListoPad

2022

1

Grudzień

2022

6

Grudzień

2022

8

Wakacje lokalne

Czerwiec

2022

13

Wrzesień

2022

8