Daty kursów

Program kursów został ułożony w taki sposób, aby uczniowie mogli rozpocząć naukę w dowolny poniedziałek podczas całego roku, z wyjątkiem osób całkowicie początkujących (poziom 1) – te osoby mogą rozpocząć kurs jedynie w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, zgodnie z poniższą tabelą.

Miesiąc   dd/mm/yyyy
Styczeń rozpoczêcie 08/01/2024
Luty rozpoczêcie 05/02/2024
Marzec rozpoczêcie 04/03/2024
Kwiecień rozpoczêcie * 01/04/2024
Maj rozpoczêcie 06/05/2024
Czerwiec rozpoczêcie 03/06/2024
Lipiec rozpoczêcie * 01/07/2024
Sierpień rozpoczêcie 05/08/2024
Wrzesień rozpoczêcie * 02/09/2024
Październik rozpoczêcie 07/10/2024
ListoPad rozpoczêcie 04/11/2024
Grudzień rozpoczêcie * 02/12/2024

NATIONAL HOLIDAYS

Styczeń

2024

1

Styczeń

2024

6

Marzec

2024

29

Marzec

2024

31

Maj

2024

1

Sierpień

2024

15

Październik

2024

12

ListoPad

2024

1

Grudzień

2024

6

Grudzień

2024

8

Grudzień

2024

25

Wakacje lokalne

Kwiecień

2024

23

Czerwiec

2024

13

Wrzesień

2024

9